Onze stichting

 

DKP Onderwijsgroep is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen.
DKP Onderwijsgroep verzorgt gespecialiseerd onderwijs en specialistische ondersteuning voor leerlingen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, voor leerlingen met een chronische ziekte, leerlingen met problemen in de prikkelverwerking en leerlingen met internaliserende problemen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.
 

Onze scholen


Utrecht

 • De Schans
 • Ariane de Ranitz (SO)
 • College Ariane de Ranitz (VSO)
 • Mensura College Utrecht (VSO)


Hilversum

 • Mozarthof (SO)
 • VSO Mozarthof
 • Mensura College Hilversum (VSO)
 • De Trappenberg (SO)
 • College De Trappenberg (VSO)
 • DKP Extra

 

College van bestuur


Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen en wordt uitgevoerd door Ed Knies.
De taken van het college van bestuur zijn omschreven in de statuten.
Het college van bestuur stelt diverse beleidsplannen vast zoals:

 • het schoolplan
 • de samenwerking tussen school en revalidatiecentra
 • het onderhoud van de voorzieningen
 • de jaarrekening
 • de begroting
 • het bestuursformatieplan en andere beleidsmatige zaken

 

Raad van Toezicht


DKP Onderwijsgroep heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en de gang van zaken binnen de stichting.

De Raad van Toezicht van DKP Onderwijsgroep bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw W. Sondorp
Mevrouw M.C. van de Merbel
De heer I.C. Richaers
De heer M. de Bruine