AVG

DKP Onderwijsgroep hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die ouders, verzorgers en medewerkers aan ons verstrekken. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) draagt hiertoe bij.
In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacyverklaring