Onze besturingsfilosofie


De besturingsfilosofie van DKP Onderwijsgroep is dat het onderwijskundig proces geldt als vertrekpunt voor organisatieontwikkeling. Oftewel, het werken met de leerlingen en hun ouders bepaalt de inhoud en aansluitend de vorm (en niet andersom)

Model 'Besturingsfilosofie'

Het model ‘Besturingsfilosofie’ geeft een kwadrant aan waarbinnen de inhoud en vorm met elkaar in synergie zijn. De pijl geeft de richting aan die de organisatie heeft in relatie tot het onderwijskundig proces. De sterren in het model zijn de doelen die wij ons stellen, het vergezicht of het wenkend perspectief. De lijn van de pijl geeft de scheiding aan tussen de inhoud en de vorm. De cirkel op de lijn geeft het dynamische proces van DKP Onderwijsgroep aan. De pijl op de cirkel geeft de opstuwende beweging aan en symboliseert de inhoudelijke beweging/ontwikkeling van de organisatie.
Ambities

DKP Onderwijsgroep heeft in het Strategisch Koersplan 2022-2026 drie ambities beschreven:
1.  Aansprekend en persoonsgericht gepersonaliseerd onderwijs
2.  DKP Onderwijsgroep als aantrekkelijke werkgever voor professionals in het gespecialiseerd onderwijs
3.  DKP Onderwijsgroep als deskundige initiatiefrijke en betrouwbare partner.

De uitwerking van deze ambities en de nadere toelichting op onze besturingsfilosofie en waarden leest u in ons Strategisch Koersplan.