Vertrouwenspersoon


Een leerling of een ouder kan een probleem hebben met iets wat de school betreft of ergens een klacht over hebben. In eerste instantie zal dat besproken worden met de leraar, directeur of vertrouwenspersoon van de school. Maar sommige klachten liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld die over pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie of over racisme gaan. Voor een leerling of ouder is het moeilijk om daarover te praten, maar voor een leraar of directeur is dat meestal ook het geval. Het is van belang dat er iemand is die weet hoe je met zulke gevoelige klachten omgaat.

Om die reden heeft DKP Onderwijsgroep een externe vertrouwenspersoon die u kunt raadplegen. Hiervoor werken wij samen met de CED-groep. Mevrouw A. Groen-Vendrig kunt u bereiken via telefoonnummer 010-4071993 en email evp@cedgroep.nl