DKP Extra 

Binnen DKP Extra werken medewerkers die net even dat extraatje kunnen bieden aan onderwijsprofessionals en leerlingen binnen en buiten onze stichting.

De expertise die aanwezig is op onze scholen is van hoge kwaliteit. DKP Onderwijsgroep deelt deze expertise graag met scholen in het regulieren PO en VO in onze regio die passend onderwijs bieden aan onze doelgroep. Onze adviseurs van de afdeling DKP Advies, met ruime ervaring in zowel regulier als gespecialiseerd onderwijs, bieden coaching, advies en begeleiding aan onderwijsprofessionals in de regio en binnen onze stichting.

DKP Advies

Ons DKP Adviesteam biedt ondersteuning aan onderwijsprofessionals.
Onze diensten zijn gericht op het zodanig toerusten van de onderwijsprofessionals dat zij in staat zijn om goed passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een beperking, ziekte of een speciale onderwijsbehoefte (cluster 3).

DKP Flex

DKP Flex voorziet met name in langdurende vervanging van vaste leraren of onderwijsassistenten binnen onze scholen. Zo is er voor leerlingen altijd een bekend gezicht in de klas, als een van de medewerkers voor langere tijd afwezig is. De Flexmedewerker neemt de volledige taak over van zijn de afwezige collega, dus is ook aanwezig op studiedagen, bij oudergesprekken, rapportbesprekingen en denkt mee in de ontwikkeling van de school.

Meer informatie over DKP Extra, DKP Advies en DKP Flex vind je op de website https://www.dkpextra.nl.