VBS Magazine, mei 2024 - SO-scholen (College) De Trappenberg over leren van en met elkaar

In het gespecialiseerd onderwijs ontwikkelen leerlingen zich volledig dankzij het team van onder meer leraren, onderwijsassistenten, orthopedagogen, IB’ers en verpleegkundigen. Een gesprek over hoe collega’s met verschillende expertises elkaar helpen hun werk beter te doen en scholing op maat.

Terug